Dr. Marjetka Kulovec nam bo predstavila svoje doktorsko delo: Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje.