IZJAVA O DOSTOPNOSTI SPLETNE STRANI TRGOVINICE ZEBRA GRE NA LUNO

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran trgovinice Zebra Gre Na Luno.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh trgovinice, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani trgovinice Zebra Gre Na Luno v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletna stran trgovinice Zebra Gre Na Luno je v največji možni meri skladno z ZDSMA.

Dostopnost

 • Z orodjem Dostopnost z enim klikom omogočamo spreminjanje velikosti pisav, izbiro različnih, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja v desnem zgornjem kotu.
 • Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
 • Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
 • Večina slikovnega gradiva je opremljenega z alternativnimi opisi.
 • Novice in različna povabila so časovno omejene, ostala vsebina in ponudba ni časovno omejena.
 • Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. S klikom na gumb DOMOV se lahko takoj vrnemo na prvo stran.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
 • Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča trgovinice nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.

Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh trgovinice, se lahko dobijo tudi na:

 • telefonski številki: 01 320 44 88
 • elektronski pošti: trgovinica@zgnl.si
 • navadni pošti: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
 • osebno v knjigarni in trgovinici Zebra Gre Na Luno, Stari trg 24, Ljubljana

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov trgovinica@zgnl.si bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 10. 12. 2020.

Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 10. 12. 2020.

Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2020.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča inšpektorju na Upravi RS za informacijsko varnost.

Izvršilni organ za morebitne postopke je:

Ministrstvo Republike Slovenije za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo in informatiko
Uprava za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si