V trgovinici lahko kupimo knjige: strokovne in leposlovne. Strokovna literatura nastaja pri delu z in za osebe s posebnimi potrebami na področju komunikacije: sluha in govora in osebe, ki imajo avtistično motnjo. Pišejo jo strokovnjaki, zaposleni na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, zaposleni na Centru za sluh in govor Portorož in strokovnjaki, ki sodelujejo z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Leposlovna literatura je predvsem otroška: nekaj knjig so napisali strokovni delavci Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Centra za sluh in govor Portorož, nekatere med njimi so sami celo ilustrirali. Nekatere knjige so prevedene v slovenski znakovni jezik, imamo pa tudi knjige drugih avtorjev, ki obravnavajo otroke in njihove težave, probleme, ovire, strahove. Vsem leposlovnim knjigam je skupen pedagoški pristop k premagovanju ovir.

Nekaj naših izdelkov in knjiga