Jeseni 2016 je Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana praznoval 116. rojstni dan. Ob tej priložnosti je odprl knjigarno in trgovinico Zebra Gre Na Luno (v nadaljevanju: trgovinica). Trgovinica se nahaja v središču starega mestnega jedra: Stari trg 24.

V trgovinici lahko kupite čudovite izdelke, ki nastajajo pri pouku in pri delovni terapiji tako na stopnji vrtca in osnovne šole kot tudi v okviru naših poklicnih usmeritev na srednji šoli. Teh izdelkov ni dovolj, zato smo k sodelovanju povabili tudi mlade, ki so obiskujejo katerega od izobraževalnih programov srednje šole v našem zavodu (na področju računalništva, grafike, tiskarstva, tekstilstva, lesarstva in strojništva), ki si želijo zaslužiti kašen evrček, ki imajo za delo soglasje svojih staršev in imajo v šoli vse ocene pozitivne. Dijaško delo lahko opravljajo največ dve uri na teden.

 V trgovinici je na voljo strokovna literatura, ki nastaja v naši ustanovi in v okviru delovanja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije: knjige, revije in časopise.

Trgovinica je socialna in info točka: v njej organiziramo predstavitve uspešnih ljudi s posebnimi potrebami, pogovorne večere, manjše kulturne prireditve, strokovna predavanja, tečaje slovenskega znakovnega jezika, seminarje za laično in zainteresirano javnost… V njej je moč dobiti vse informacije o vzgojno-izobraževalnih možnostih za gluhe in naglušne, govorno-jezikovno motene in osebe z avtističnimi motnjami, o možnostih rehabilitacije, o možnostih integracije in inkluzije te ranljive skupine ljudi.

V trgovinici usposabljamo mlade ljudi za samostojno delo v trgovini, v trgovino se vključujejo naši dijaki, ki znotraj predmeta Odprti kurikul pridobivajo znanje in socialne veščine komuniciranja, ravnanja z denarjem, strežbe, ipd. V trgovinici poteka pouk: praktično delo nekaterih poklicnih usmeritev naše srednje šole in likovni pouk naše osnovne šole. Lahko bi rekli, da je trgovinica šolski razred na terenu.

Naj poudarimo, da namen trgovinice ni denarni dobiček, ampak je naša etična zaveza in moralna vrednota širjenje zavedanja o drugačnosti, o vzajemnosti.

Z trgovinico smo pomembno razširili program življenja in dela našega zavoda in s tem njegovo pomembno vlogo v okolju.

Trgovinica je dodana vrednost za naše glavno mesto: prinesla je obogatitev ponudbe s prisrčnimi unikatnimi izdelki ljudi s posebnimi potrebami z visoko humanitarno noto, srečanja in druženja z ljudmi s posebnimi potrebami, ozaveščanje javnosti o neizmernih sposobnostih te ranljive skupine ljudi. Ponudba trgovinice je z vidika laičnega oziroma zainteresiranega potrošnika na visoki ravni, je prepoznavna in privlačna, v ponos prostoru v središču mesta.A

Pahor v trgovinici