V sredo, 30. Maja, smo v Zebri gostili 12 strokovnjakov v okviru projekta Together we can. Strokovnjaki so prišli iz Francije, Norveške in Slovaške. Predstavili smo jim prizadevanja ZGN Ljubljana za uspešen prehod mladih gluhih in naglušnih, mladih z govorno-jezikovnimi motnjami in mladih z avtističnimi motnjami na trg dela. Svojo življenjsko zgodbo jim je predstavil Miha Zupan, gluh slovenski košarkar, ki je zelo supešen igralec v klubih v Evropi, kjer igra s polnočutnimi športniki. Svoj uspešen prehod na trg dela jim je predstavil tudi Peter Potočnik, gluh professor na ZGN Ljubljana.