V sredo, 6. junija, smo v Zebri gostili gluhe in naglušne otroke iz Nemčije, Romunije, Poljske, Grčije in Slovenije. Na delavnici so si spolstili vsak svojo žogo.

V petek, 8. junija, smo pripravili razstavo fotografij, ki so jih posneli v okviru tega projekta.