Holmenkoln

Holmenkoln

Skupina strokovnih delavcev z ZGNL se je spomladi letos udeležila študijskega obiska na Norveškem. Obiskala je več šol za gluhe in naglušne in dobila vtis, da je tam dobro poskrbljeno za izobraževanje te ranljive skupine.

Študijsko pot in nova znanja nam bo predstavila mag. Valerija Janhar Černivec, v četrtek, 16. 6. 2022 ob 17 h v knjigarni in trgovinici Zebra Gre Na Luno.