Ponedeljek: tečaj SZJ III, ob 17 h,

torek: delavnica: Velikonočni zajček, OŠ ZGNL, ob 10 h,

dijaško delo: ilustracija pravljice, ob 17 h,

sreda: pouk SŠ ZGNL, tekstilstvo, ob 11 h,

četrtek: dijaško delo, ob 15 h,

tečaj SZJ II, ob 18 h.

 

Prijazno vabljeni!