Ponedeljek:

slovenski znakovni jezik ob 17 h.

Torek:

delavnica za učence OŠ ZGNL, okvirji iz gline, ob 10 h,

študentsko delo, ilustracije, ob 17 h.

Sreda:

pouk za SŠ ZGNL, ob 11 h,

študentsko delo, glina, ob 17 h.

Četrtek:

pouk, modul, za SŠ ZGNL, ob 10 h,

slovenski znakovni jezik, ob 18 h.

 

Prav lepo povabljeni!