Ponedeljek: tečaj SZJ III, ob 17h,

torek: dijaško delo, asistent v prodaji, ob 10h,

dijaško delo, ilustracija pravljice, ob 17 h,

sreda: pouk SŠ, tekstilstvo, ob 10 h,

predavanje o slušnih aparatih: kako ga izbrati, kako ga uporabljati, gospod Marjan Brodar, strokovnjak za izmero sluha in za srevis slušnih aparatov na ZGN Ljubljana, ob 17 h,

četrtek: pouk SŠ, modul, ob 10 h,

tečaj SZJ II, ob 18 h.

Vabljeni!